IoT (Sakernas internet) och M2M (Machine 2 Machine) lösnings


Dedikerade distribuerade system som arbetar med kommunikationsgränssnitt och protokoll: Applications:
 • övervakning
 • Stöldskyddssystem
 • Smart belysning (intelligent belysning - gatu och industri)
 • Avfallshantering
 • Safe City
 • Smart mätning
 • Lantbruk
 • Säker fotgängare
 • Smart stad
 • Smart Factory (Intelligent Industry - IIoT)
Mätningar och övervakning
 • gaskoncentrationer
 • Energiförbrukning
 • vibrationer och acceleration
 • GPS-position
 • temperatur
 • luftförorening
 • fuktighet
 • belysning
 • ljusnivå


@Stadsdokumentation